You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

Home > Stiahnite si
Stiahnite si
Print Add to Favorites
Start searching

Uzatvorenie zmluvy o financovaní

Mandát na inkaso v SEPA pre spotrebiteľov 190 Kb icon
Mandát na inkaso v SEPA pre podnikateľov 148 Kb icon
Žiadosť o financovanie – spotrebiteľ 102 Kb icon
Žiadosť o financovanie - podnikatelia a živnostníci 67 Kb icon
Súhlas s predzmluvným poskytnutím údajov o žiadateľovi – platí pri financovaní dopravnej techniky nad 3,5t, agrotechnike a technológiách 88 Kb icon


Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Žiadosť o zmenu subjektu 221 Kb icon
Žiadosť o prenájom predmetu tretej osobe 226 Kb icon
Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní 144 Kb icon
Čestné prehlásenie manžela/manželky žiadateľa 265 Kb icon
Potvrdenie o príjme žiadateľa 103 Kb icon
Ďalšie dokumenty

Žiadosť o vykonanie zmeny 66 Kb icon
Žiadosť o opätovné vystavenie súhlasu na prehlásenie vozidla 133 Kb icon
Žiadosť o vykonanie ďalších služieb 72 Kb icon
Žiadosť o zmenu splátkového kalendára 267 Kb icon
Sťažnosť 143 Kb icon
Poriadok pre vybavovanie sťažností 106 Kb icon
Reklamácia 105 Kb icon
Reklamačný poriadok 150 Kb icon
Sadzobník poplatkov 142 Kb icon


Poistenie

Oznámenie poistnej udalosti 50 Kb icon
Žiadosť o pripoistenie výbavy 50 Kb icon
Žiadosť o prepoistenie z jednej poisťovne do druhej 50 Kb icon


Operatívny lízing

Zmluvní partneri UniCredit Fleet Management

PNEUSERVIS - Zoznam kontaktných údajov kooperujúcich partnerov nájdete na web stránke https://bestdrive.sk/pneuservis-autoservis alebo www.mikona.sk 0 Kb icon
SERVIS a údržba - zvoľte si autorizované servisné stredisko podľa značky Vášho vozidla 0 Kb icon
Servisná karta 77 Kb icon