You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

Home > Fleet Management

Fleet management

Print Add to Favorites

 

Operatívny lízing je prenájom, kde je doba nájmu kratšia ako doba životnosti prenajatého predmetu. Nájomca si zvyčajne po ukončení prenájmu auto neodkupuje, ale prenajatý predmet jednoducho vráti lízingovej spoločnosti za vopred dohodnutých podmienok.

 

Vyberte si z ponuky našich služieb:

 

Základné služby
Registrácia vozidla na DI
Poistenie (Povinné zmluvné, Havarijné)
Daň z prevádzky motorových vozidiel

 

Voliteľné služby
Doplnkové úrazové poistenie
Doplnkové poistenie osôb a batožiny
Pripoistenie čelného skla
Poistenie právnej ochrany
Údržba a servis
Výmena, prezúvanie a uskladnenie, pneumatík
Diaľničná známka
Technická asistenčná služba
Náhradné vozidlo
Doplnkové náhradné vozidlo
Platobná karta PHM
GPS monitoring

 


Kontaktujte nás

 

Tel UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Šancová 1/A, 814 99, Bratislava
IČO: 35820381, IČ DPH: SK2021592452
OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 24926/B
Bankové spojenie:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. SK4811110000000051763008


E-mail
fleetmanagement@unicreditleasing.sk

Obchod:
+421/2/59 27 12 78, +421/915 297 793
+421/2/59 27 12 60, +421/915 806 222
+421/2/59 27 12 69, +421/905 600 191

+421/2/59 27 12 61, +421/905 842 158

Operatíva:
Servis vozidiel:
+421/2/59 27 12 79, +421/907 673 915
+421/2/59 27 12 72, +421/907 710 292

 
Správa:
+421/2/59 27 12 81
+421/2/59 27 12 68
+421/2/59 27 12 76
+421/2/59 27 12 70, +421/905 412 387