You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

Home > Fleet Management

Fleet management

Print Add to Favorites

 

Operatívny lízing je prenájom, kde je doba nájmu kratšia ako doba životnosti prenajatého predmetu. Nájomca si zvyčajne po ukončení prenájmu auto neodkupuje, ale prenajatý predmet jednoducho vráti lízingovej spoločnosti za vopred dohodnutých podmienok.