You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

Home > Poistenie

Základné informácie

Print Add to Favorites

 

UniCredit Broker, s.r.o., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, Tel.: +421/2/5927 1111, Fax: +421/2/5927 1712, e-mail: broker@unicreditleasing.sk, www.unicreditbroker.sk, IČO: 35800348, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 22902/B a v registri, ktorý vedie NBS v zozname samostatných finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia pod registračným číslom 37056.

 

Záznam o rokovaní finančného agenta s klientom