You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

01. 02. 2016
Slovakia

SEPA – koniec prechodného obdobia k 1.2.2016

Print Add to Favorites
Start searching

Po 1.2.2016pri obchodnom kontakte, na faktúrach ako aj na platobných príkazoch treba používať už len formát účtu v medzinárodnom tvare IBAN.
Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. uvádza číslo účtu svojhobankového spojenia v IBAN formáte na všetkých dokladoch, ktoré zákazník od spoločnosti dostáva ako podklad k úhrade.
V prípade, že by išlo o staršie doklady alebo z iného dôvodu nie je uvedené číslo účtu v IBAN tvare,  je možné jeho vygenerovanie po zadaní starého formátu čísla účtu prostredníctvom IBAN kalkulačky zverejnenej na web stránke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Aktuálnu tlačovú správu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky k ukončeniu prechodného obdobia nájdete tu
Všetky ostatné doplňujúce informácie, týkajúce sa SEPA platieb po 1.2.2014, nájdete na tomto linku