You are in: UniCredit Leasing Slovakia
UniCreditLeasing
AA
   SK     EN
A A A

Home > Produkty > Osobné a úžítkové automobily

OSOBNÉ A ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY

Print Add to Favorites

 

Bez ohľadu na to, akú formu financovania si vyberiete, všetko ide bez problémov a hladko. Všetky náležitosti vybavíte na jednom mieste, priamo u svojho predajcu vozidiel a svoje nové auto si môžete odviezť už na druhý deň.


Je najrýchlejšou cestou k financovaniu. Poskytne vám širokú škálu možností pre nastavenie výšky vašich splátok presne tak, ako chcete. Lízing je zábava! Poskladajte si ho tak, ako potrebujete.

 

Charakteristika lízingu 

 

Dĺžka lízingu
 • 36 mesiacov
 • 48 mesiacov
 • 60 mesiacov
Zvýšená splátka vopred
(z obstarávacej ceny)
 • od 10 %
 

 

Kalkulačná mena
 • EUR
Frekvencia splátok
 • mesačne

 

 

Aké ďalšie služby a výhody môžem získať

 • Garantujeme vám výšku vašich splátok počas celej doby lízingu.
 • Ponúkame vám zvýhodnené poistné sadzby.
 • Bezkonkurenčná rýchlosť a komfort:
  - podpis zmluvy priamo u predajcu, kde vaše auto kupujete
  - v optimálnom prípade na vašom aute odchádzate už za 24 hodín po podpise zmluvy.
 • Ak ešte len uvažujete o financovaní kúpy vášho auta, urobte si predstavu prostredníctvom žiadosti o finančnú kalkuláciu alebo kontaktujte zástupcu UniCredit Leasing, ktorý vám ochotne poradí.
 • V prípade že je to pre vás výhodné, ponúkame vám ďalšie formy financovania prostredníctvom úveru CarCredit alebo predaja na splátky.

   

Čo potrebujem k uzavretiu zmluvy

 

Právnická osoba

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz oprávnenej osoby
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie o IČ DPH
 • číslo účtu
 • súvaha a výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

   


Fyzická osoba - podnikateľ

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie o IČ DPH
 • číslo účtu
 • výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP


Fyzická osoba - nepodnikateľ

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • číslo účtu
 • potvrdenie od zamestnávateľa o priemernej mesačnej čistej mzde a v prípade potreby od manžela/ky (nie staršie ako 1 mesiac)
 • vyplnené čestné prehlásenie manžela/ky zákazníka
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

+ doklady k predmetu, ak ide o použitý predmet alebo predmet dovezený zo zahraničia

 

 

 

Poznámka: Jednotlivé požadované doklady sa môžu meniť v závislosti od výšky obstarávacej ceny vozidla, od výšky zvýšenej splátky vopred (tzv. akontácie) alebo v závislosti od skutočnosti, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo.