Vozidlo je potrebné po skončení operatívneho lízingu odovzdať a vopred si dohodnúť termín na našom odstavnom mieste v spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o., Panónska cesta 30,  Bratislava.

Zodpovedný pracovník prevezme vozidlo a po obhliadke vyplní preberací protokol.

Kontaktné údaje:
Martin Galis, 0914 328 683, martin.galis@slovakiaauto.sk
Mgr. Marek Mazán, 0914 328 681, marek.mazan@slovakiaauto.sk  

 

Vozidlo je potrebné vrátiť umyté, s čistým a uprataným interiérom s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu podľa veku vozidla a počtu najazdených kilometrov a s nasledovnými dokumentmi:

 • osvedčenie o evidencii
 • potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia + zelená karta
 • servisná knižka, návody k obsluhe
 • karta cestnej asistencie
 • všetky kľúče
 • povinná výbava (trojuholník, žiarovky, lekárnička)
 • všetky kódy, štítky (od kľúčov, rádia, alarmu)
 • sadu pneumatík, resp. uskladňovací list (zimných/letných, ktoré sú momentálne uskladnené) 
 • ak je vozidlo vybavené navigačným systémom tak CD k nemu
 • ak bol k vozidlu kupovaný strešný nosič alebo nosič lyží prostredníctvom UCFM
 • s aspoň 10 litrami PHM

Škody na vozidle, ktoré pred odovzdaním vozidla nebudú odstránené alebo ktoré neboli nahlásené ako poistné udalosti UCFM je oprávnená na náklady nájomcu opraviť a vzniknuté náklady súvisiace s opravou vyúčtovať v záverečnom finančnom vyúčtovaní.