Oznámenie o ukončení odkladu úveru poskytnutého z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie

podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z.z.

Som klientom UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a na mojej zmluve o financovaní uvedenej nižšie plynie zákonný odklad splátok. Mám záujem začať splácať úver skôr.

Oznámenie o ukončení odkladu úveru poskytnutého z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie

podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z.z.

Som klientom UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a na mojej zmluve o financovaní uvedenej nižšie plynie zákonný odklad splátok. Mám záujem začať splácať zmluvu o financovaní skôr.

1 Formulár