Aktuálne info


Vážení klienti,

robíme všetko pre to, aby sme vás v tejto ťažkej dobe čo najviac podporili. Našou najvyššou prioritou je ochrana zdravia a bezpečnosť rovnako vás, aj našich zamestnancov.

1. Aktuálne informácie a preventívne opatrenia – obmedzenie prevádzok pobočiek

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,
naše obchodné miesta – pobočky sú sprístupnené od 30. 3. 2020 s otváracou dobou pre verejnosť od 9.00 – 17.00 hod. Napriek tomu by sme vás chceli požiadať, vzhľadom na maximálnu ochranu zdravia a bezpečnosti vás i našich zamestnancov, aby ste obmedzili vstup na naše obchodné miesta - pobočky a centrálu len na neodkladné návštevy.

V prípade návštevy nášho obchodného miesta – pobočky alebo centrály prosíme o dodržiavanie vzdialenosti aspoň dvoch metrov medzi vami a našimi zamestnancami a ostatnými klientmi. 

Toto opatrenie je platné ako vnútri pobočky, tak aj vonku pred vstupom do budovy. Chránite tak seba aj svoje okolie.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky a písomne. Kontakty sú uvedené na našich webových stránkach, prípadne môžete priamo kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

2. Možnosť odkladu splátok v súvislosti s COVID-19

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

je pre nás dôležité v tejto neľahkej situácii vždy stáť pri Vás, našich klientoch, a pomôcť Vám zmierniť najťažšie a nečakané ekonomické dopady spojené so šírením ochorenia Covid-19. Preto sme pre Vás pripravili možnosť odkladu splátok financovania.

Našou hlavnou prioritou je zdravie Vás, našich klientov, ale aj zamestnancov spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a preto sme pre Vás pripravili možnosť požiadania o odklad splátok financovania  na diaľku, bez nutnosti návštevy našej pobočky.

Som spotrebiteľ

Ak ste našim klientom a:

 • máte s našou spoločnosťou uzatvorenú úverovú zmluvu (prípadne viac zmlúv)
 • alebo máte s našou spoločnosťou uzatvorenú lízingovú zmluvu (prípadne viac zmlúv)
 • a máte záujem požiadať o odklad splátok,

prosím, vyplňte nasledovný formulár – žiadosť o odklad splátok


Ak ste našim klientom a:

 • máte odklad splátok na úverovej alebo lízingovej zmluve, ktorý plynie
 • a máte záujem o predĺženie odkladu splátok

prosím, vyplňte nasledovný formulár – Oznámenie záujmu o predĺženie odkladu splátok


Ak ste našim klientom a:

 • máte odklad splátok na úverovej alebo lízingovej zmluve, ktorý plynie
 • a máte záujem o začatie splácať skôr

prosím, vyplňte nasledovný formulár – Oznámenie o ukončení odkladu


Som malý zamestnávateľ alebo fyzická osoba podnikateľ a mám úverovú zmluvu/-y

Ak ste našim klientom a:

 • ste fyzická osoba podnikateľ alebo spĺňate podmienky malého zamestnávateľa *, 
 • máte s našou spoločnosťou uzatvorenú úverovú zmluvu (alebo viac zmlúv)
 • máte záujem požiadať o odklad splátok, 

prosím, vyplňte nasledovný formulár – žiadosť o odklad splátok

* Pre účely zákona kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré  zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a / alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR (kritéria sa zohľadňujú aj vzhľadom na postavenie podniku, či je samostatný alebo je v skupine podnikov ako partnerský alebo prepojený podnik) v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187 z 26.6.2014) v platnom znení. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

 

Ak ste našim klientom a:

 • máte odklad splátok na úverovej zmluve, ktorý plynie
 • a máte záujem o predĺženie odkladu splátok

prosím, vyplňte nasledovný formulár – Oznámenie záujmu o predĺženie odkladu splátok

 

Ak ste našim klientom a:

 • máte odklad splátok na úverovej zmluve, ktorý plynie
 • a máte záujem o začatie splácať skôr

prosím, vyplňte nasledovný formulár – Oznámenie o ukončení odkladu


Som malý zamestnávateľ alebo fyzická osoba podnikateľ a mám lízingovú zmluvu/-y

Ak ste našim klientom a:

 • ste fyzická osoba podnikateľ alebo spĺňate podmienky malého zamestnávateľa *, 
 • máte s našou spoločnosťou uzatvorenú lízingovú zmluvu
 • máte záujem požiadať o odklad splátok,

prosím, kontaktujte naše obchodné miesto. Kolegovia Vám veľmi radi poradia ako postupovať.

* Pre účely zákona kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré  zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a / alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR (kritéria sa zohľadňujú aj vzhľadom na postavenie podniku, či je samostatný alebo je v skupine podnikov ako partnerský alebo prepojený podnik) v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187 z 26.6.2014) v platnom znení. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

Som veľký podnik

Ak ste našim klientom,

 • ALE NESPĹŇATE podmienky malého zamestnávateľa *
 • a máte záujem požiadať o odklad splátok,

prosím, kontaktujte naše obchodné miesto. Kolegovia Vám veľmi radi poradia ako postupovať.

* Pre účely zákona kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré  zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a / alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR (kritéria sa zohľadňujú aj vzhľadom na postavenie podniku, či je samostatný alebo je v skupine podnikov ako partnerský alebo prepojený podnik) v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187 z 26.6.2014) v platnom znení. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

3. Vrátenie vozidiel financovaných formou operatívneho leasingu

Vážení zákazníci,

rezervácie termínov pre vrátenie vozidiel po ukončení operatívneho lízingu sú opäť spustené. Berte, prosím, na vedomie, že prebierky vozidiel stále podliehajú vládnym nariadeniam.

Ak máte záujem o odkúpenie vozidla po operatívnom leasingu, napíšte nám vopred na emailovú adresu:
odkupy@unicreditleasing.sk
V prípade, že máte záujem o predĺženie operatívneho leasingu, napíšte nám, prosím, Vašu požiadavku na emailovú adresu:
silvia.vartikova@ucl.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Váš UniCredit Fleet Management, s.r.o.


4. Dodatočné pripoistenie schopnosti splácať

Ak máte záujem o dodatočné pripoistenie schopnosti splácať splátky financovania Vašej zmluvy v prípade úrazu, dočasnej alebo trvalej invalidity, smrti či nedobrovoľnej straty zamestnania, kontaktujte, prosím, svojho obchodníka alebo napíšte požiadavku na: ucbr@ucl.sk.