Osvedčenie o evidencii

 

Vážení klienti, 
v prípade, že z vašej zmluvnej dokumentácie uzatvorenej k financovaniu vyplýva povinnosť odovzdať UniCredit Leasing Slovakia, a.s. kópiu osvedčenia o evidencii časť II., prosíme, doručte ju nasledujúcim spôsobom:

  • e-mailom na adresu info@unicreditleasing.sk, alebo
  • poštou na adresu pobočky, prípadne sídla našej spoločnosti, alebo
  • odovzdajte osobne v pobočke alebo adrese sídla našej spoločnosti, 
  • môžete využiť aplikáciu na vytvorenie fotografie osvedčenia o evidencii – časť II pomocou mobilného zariadenia, odkaz na aplikáciu Vám pošleme e-mailom spolu so Splátkovým kalendárom k zmluve o financovaní.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Váš UniCredit Leasing Slovakia, a.s.