Kontakty

Identifikačné údaje

Názov spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Zapísana v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo: 1555/B
Sídlo Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO 35730978
IČ DPH SK2020251321

 

Mestského súdu Bratislava IIIMestského súdu Bratislava III

Zákaznícke centrum

Názov Zákaznícke centrum
Sídlo Svätoplukova 31, 829 08  Bratislava
Telefón +421/2/59 27 11 11
+421/2/59 27 12 22
+421/2/59 27 12 00
e-Mail info@unicreditleasing.sk

Pobočky

POBOČKA BRATISLAVA

Financovanie Automobilov do 3,5t

Financovanie Strojov, Technológií a Dopravnej techniky nad 3,5t

POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA

POBOČKA KOŠICE

POBOČKA NITRA

POBOČKA ŽILINA