Ochrana osobných údajov

 

Ochrana súkromia našich klientov je pri spracovaní osobných údajov veľmi dôležitá. UniCredit Leasing garantuje dodržiavanie všetkých legislatívnych povinností prevádzkovateľov informačných systémov. Pri spracovaní osobných údajov nám obzvlášť záleží na zabezpečení najvyššej úrovne ochrany osobných údajov klientov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Kontaktnou osobou, ktorá Vám zodpovie akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov v spoločnosti UniCredit Leasing je Data Protection Officer UCL ( Zodpovedná osoba, ďalej len „DPO“), na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: dpo@unicreditleasing.sk. DPO môžete kontaktovať aj písomne na adrese: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente: Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov.

Podrobnejšie informácie UniCredit Leasing Slovakia, a.s.:

Podrobnejšie informácie UniCredit UniCredit Broker, s.r.o.:

Podrobnejšie informácie UniCredit Fleet Managament, s.r.o.:


Používanie súborov COOKIE

Webová stránka spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., na ktorej sa práve nachádzate, odosiela do vášho počítača alebo mobilného zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača súbory cookies. Táto informácia vám formou otázok a odpovedí pomôže porozumieť tomu, čo sú súbory cookies, prečo ich táto webová lokalita využíva a aké sú možnosti pre zamedzenie ich ukladania. Kompletnú informáciu o používaní súborov Cookies na stránke www.unicreditleasing.sk nájdete v dokumente: