Informačný servis

04.10.2018 UNICREDIT LEASING SLOVAKIA, A.S. ODŠTARTOVALA SPOLUPRÁCU S EIF

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., v septembri 2018 odštartovala spoluprácu s Európskym investičným fondom (ďalej len “EIF”) v rámci programu Horizont 2020 za účelom podpory malého a stredného podnikania v oblasti výskumu a inovácií. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia so zárukou EIF. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, našu pobočku v Bratislave.

10.08.2018 ČLENOM PREDSTAVENSTVA UNICREDIT LEASING A OBCHODNÝM RIADITEĽOM PRE ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH SA STAL DUŠAN HLADNÝ

Novým členom predstavenstva spoločnosti UniCredit Leasing CZ a obchodným riaditeľom pre český a slovenský trh bol k 1. augustu 2018 vymenovaný Dušan Hladný. Hladný pôsobí vo finančnom sektore viac než tridsať rokov. V skupine UniCredit a v bankách, ktoré sa postupne stali súčasťou skupiny, pôsobil na niekoľkých manažérskych pozíciách už od roku 1990. Hladný bol pred vymenovaním do funkcie člena predstavenstva UniCredit Leasing riaditeľom privátneho bankovníctva UniCredit Bank pre Českú republiku a Slovensko.

Dušan Hladný začal svoju profesionálnu kariéru v Mníchove, kde získaval skúsenosti v oblasti korporátneho bankovníctva. Od roku 1994 pôsobil v bankovom sektore v Českej republike. Svoju profesionálnu dráhu v skupine UniCredit začal v roku 1990, kde zastával rôzne manažérske pozície. Vo svojej profesionálnej kariére sa Hladný zameriaval predovšetkým na riadenie financovania veľkých korporácií a klientov zradov malých a stredných podnikov. Od januára 2015 pôsobil ako riaditeľ privátneho bankovníctva UniCredit Bank pre Českú a Slovenskú republiku. Dušan Hladný je absolvent Vysokejškoly ekonomickej v Prahe. Hovorí plynule po anglicky a nemecky.

13.04.2018 POLUPRÁCA S EIB

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., odštartovala od 13. apríla  spoluprácu s Európskou investičnou bankou (ďalej len “EIB”) za účelom podpory malého a stredného podnikania. Poskytujeme zvýhodnené financovanie na dopravnú techniku, stroje a zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, naše pobočky.

01.01.2018 MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V BRNE

UniCredit osloví exportérov na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne.

UniCredit Bank a UniCredit Leasing, expert vo financovaní malých a stredných firiem, tiež veľkých korporácií na českom a slovenskom trhu, predstaví svoje služby na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Prezentácia sa zameria na oblasti korporátneho bankovníctva, exportného financovania, aj financovania strojných zariadení prostredníctvom lízingu. UniCredit Bank a UniCredit Leasing nájdete na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne v stánku 76, v pavilóne Z.