Vyhlásenie AML


Vyhlásenie k AML

„Koncepcia a základné princípy UniCredit Leasing Slovakia, a.s. pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s.  je pevne oddaná boju proti finančnej kriminalite a je zameraná na aktívne riadenie svojich právnych, regulatórnych a reputačných rizík prostredníctvom implementácie programov na ochranu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (AML/TF programov), reflektujúcich mieru rizika. UniCredit Leasing Slovakia, a.s. od všetkých zamestnancov vyžaduje, aby sa mali na pozore pred možným zneužívaním spoločnosti zločincami. Zamestnanci majú byť neustále ostražití voči potenciálnym prípadom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a takéto situácie manažovať v súlade s príslušnými predpismi a relevantnými lokálnymi pravidlami. V prípade, ak bude mať zamestnanec podozrenie na možné pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, je povinný svoje podozrenie nahlásiť určenej osobe (t.j. zamestnancovi zodpovednému za plnenie úloh v AML/TF oblasti).“