Kontakty - operatívny lízing

 

e-Mail:
fleetmanagement@unicreditleasing.sk

Obchodné oddelenie:
+421/2/59 27 12 78, +421/915 297 793
+421/2/59 27 12 60, +421/915 806 222
+421/2/59 27 12 69, +421/905 600 191
+421/2/59 27 12 61, +421/905 842 158

Technické oddelenie:
+421/2/59 27 12 79, +421 907 673 915
+421/2/59 27 12 72, +421 907 710 292

Poistné udalosti:
+421/2/59 27 12 83+421/2/59 27 12 84

Nákup a odovzdávanie nových vozidiel:
+421/2/59 27 12 70 +421/905 412 387

Rekalkulácie a správa zmlúv:
+421259271276 (Rekalkulácie, správa zmlúv)
+421/2/59 27 12 68 (Fakturácia)

Odovzdanie vozidla po ukončení:
0914 328 683, martin.galis@slovakiaauto.sk
0911 708 809, erik.kuki@slovakiaauto.sk