• Zákaznícke centrum a pobočka
  Bratislava
  Svätoplukova 31, 829 08, Bratislava
 • Pobočka
  Nitra
  Štefánikova trieda č. 13, 949 01, Nitra
 • Pobočka
  Banská Bystrica
  Skuteckého 33, 974 01, Banská Bystrica
 • Pobočka
  Žilina
  Národná 12, 010 01, Žilina
 • Pobočka
  Košice
  Rooseveltova 10 (vchod z Krmanovej ul.), 040 01, Košice