O spoločnosti

 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996. Za ten čas sme sa vyprofilovali na jednu z najväčších lízingových spoločností a pravidelne sa umiestňujeme v prvej trojke lízingových spoločností na Slovensku. Máme silné finančné zázemie, vďaka ktorému garantujeme výhodný a plynulý lízing.

Sústreďujeme sa na:

  • Lízing osobných a úžitkových automobilov a motocyklov
  • Lízing dopravnej techniky
  • Lízing strojov a zariadení
  • Operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o.
  • Sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o.

UniCredit Leasing Slovakia pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996. Za ten čas sme sa vyprofilovali na jednu z najväčších lízingových spoločností a pravidelne sa umiestňujeme v prvej trojke lízingových spoločností na Slovensku. Máme silné finančné zázemie, vďaka ktorému garantujeme výhodný a plynulý lízing.

Sústreďujeme sa na:

·        Lízing osobných a úžitkových automobilov a motocyklov

·        Lízing strojov a zariadení

·        Lízing nehnuteľností

·        Operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Fleet Management, s. r. o.

·        Sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o.

UniCredit Leasing Slovakia pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996. Za ten čas sme sa vyprofilovali na jednu z najväčších lízingových spoločností a pravidelne sa umiestňujeme v prvej trojke lízingových spoločností na Slovensku. Máme silné finančné zázemie, vďaka ktorému garantujeme výhodný a plynulý lízing.

Sústreďujeme sa na:

  • Lízing osobných a úžitkových automobilov a motocyklov
  • Lízing strojov a zariadení
  • Lízing nehnuteľností
  • Operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Fleet Management, s. r. o.
  • Sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o.

Identifikačné údaje

Názov spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1555/B
Sídlo Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO 35730978
IČ DPH SK2020251321

Manažment a Predstavenstvo

Ing. Miroslav Štrokendl
predseda predstavenstva

Ing. Jiří Matula
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Lukáš Musílek
člen predstavenstva, zodpovedný za oblasť rizika (CRO)

Akcionári

V súčasnosti má spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. jedného akcionára, ktorým je v podiele 100 % - UniCredit Leasing CZ, a. s.

Dcérske spoločnosti

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 24926/B
Sídlo: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 35 820 381
IČ DPH: SK2021592452

UniCredit Broker, s. r. o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 22902/B
Sídlo: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 35 800 348
IČ DPH: SK2021546241

UniCredit Leasing Insurance Services, s. r. o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 100721/B
Sídlo: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 47 926 481
IČ DPH: SK2024144155