O spoločnosti

 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996. Za ten čas sme sa vyprofilovali na jednu z najväčších lízingových spoločností a pravidelne sa umiestňujeme v prvej trojke lízingových spoločností na Slovensku. Máme silné finančné zázemie, vďaka ktorému garantujeme výhodný a plynulý lízing.

Sústreďujeme sa na:

  • Lízing osobných a úžitkových automobilov a motocyklov
  • Lízing dopravnej techniky
  • Lízing strojov a zariadení
  • Operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o.
  • Sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o.

UniCredit Leasing Slovakia pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996. Za ten čas sme sa vyprofilovali na jednu z najväčších lízingových spoločností a pravidelne sa umiestňujeme v prvej trojke lízingových spoločností na Slovensku. Máme silné finančné zázemie, vďaka ktorému garantujeme výhodný a plynulý lízing.

Sústreďujeme sa na:

·        Lízing osobných a úžitkových automobilov a motocyklov

·        Lízing strojov a zariadení

·        Lízing nehnuteľností

·        Operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Fleet Management, s. r. o.

·        Sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o.

UniCredit Leasing Slovakia pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996. Za ten čas sme sa vyprofilovali na jednu z najväčších lízingových spoločností a pravidelne sa umiestňujeme v prvej trojke lízingových spoločností na Slovensku. Máme silné finančné zázemie, vďaka ktorému garantujeme výhodný a plynulý lízing.

Sústreďujeme sa na:

  • Lízing osobných a úžitkových automobilov a motocyklov
  • Lízing strojov a zariadení
  • Lízing nehnuteľností
  • Operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Fleet Management, s. r. o.
  • Sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o.

Identifikačné údaje

Názov spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1555/B
Sídlo Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO 35730978
IČ DPH SK2020251321

Manažment a Predstavenstvo

Ing. Jaroslav Habo
predseda predstavenstva

Ing. Jakub Stárek
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Jiří Houška
člen predstavenstva, zodpovedný za oblasť financií (CFO)

Ing. Petr Komárek
člen predstavenstva, zodpovedný za obchod (CSO)

Ing. Miroslav Gálus
člen predstavenstva, zodpovedný za oblasť rizika (CRO)

Akcionári

V súčasnosti má spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. jedného akcionára, ktorým je v podiele 100 % - UniCredit Leasing CZ, a. s.

Dcérske spoločnosti

UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 24926/B
Sídlo: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 35 820 381
IČ DPH: SK2021592452

UniCredit Broker, s. r. o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 22902/B
Sídlo: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 35 800 348
IČ DPH: SK2021546241

UniCredit Leasing Insurance Services, s. r. o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 100721/B
Sídlo: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 47 926 481
IČ DPH: SK2024144155