Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť online, vyberte si spoločnosť, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu:

UniCredit Leasing

Ak máte zmluvu so spoločnosťou UniCredit Leasing.

Nahlásiť poistnú udalosť

UniCredit Fleet Management

Ak máte zmluvu so spoločnosťou UniCredit Fleet Management.

Nahlásiť poistnú udalosť