Dokumenty na stiahnutie

Uzatvorenie zmluvy o financovaní

Názov dokumentu Typ
Potvrdenie o príjme žiadateľa
Súhlas so spracovaním osobných údajov – fotografia
Súhlas so spracúvaním osobných údajov NRKI a SRBI
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ - dotazník
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba (Informácie o ručiteľovi)
Žiadosť o financovanie - právnická osoba
Žiadosť o financovanie - právnická osoba - dotazník
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ
Žiadosť o financovanie - spotrebitelia - dotazník
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ (Informácie o spolužiadateľovi)

Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Názov dokumentu Typ
Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní
Žiadosť o prenájom predmetu tretej osobe
Žiadosť o vykonanie zmeny
Žiadosť o zmenu subjektu

Ďalšie dokumenty

Názov dokumentu Typ
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Autoúver súťaž podmienky
EIF EU Invest Kritéria Inovácie a Digitalizácia
EIF EU Invest Kritéria Kultúra a Kreativita
EIF EU Invest Kritéria Udržateľnosť
EIF EU Invest Obmedzenia
Identifikačné údaje sprostredkovateľov UniCredit Leasing
Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou UniCredit Leasing
Mandát na inkaso v SEPA pre podnikateľov
Mandát na inkaso v SEPA pre spotrebiteľov
Produktový infomanuál pre spotrebiteľa
Reklamácia
Reklamačný poriadok
Sadzobník poplatkov UniCredit Leasing Slovakia a.s.
Sadzobník poplatkov UniCredit Fleet Management s.r.o.
Sprievodca vrátením motocykla
Sprievodca vrátením vozidla
Sťažnosť
Poriadok pre vybavovanie sťažností
Žiadosť o opätovné vystavenie súhlasu na prehlásenie vozidla
Žiadosť o vykonanie ďalších služieb

Uzatvorenie zmluvy o poistení

Názov dokumentu Typ
Allianz ALLRISK - Informačný dokument IPID
Allianz - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Allianz KASKO - Informačný dokument IPID
Allianz PZP - Informačný dokument IPID
Colonnade GAP - Informačný dokument IPID
Generali ALLRISK - Informačný dokument IPID
Generali - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Generali KASKO - Informačný dokument IPID
Generali PZP - Informačný dokument IPID
Informácie o produkte - Havarijné poistenie KASKO
Informácie o produkte - Poistenie domácnosti
Informácie o produkte - Poistenie finančnej straty GAP
Informácie o produkte - Poistenie nehnuteľnosti
Informácie o produkte - Poistenie schopnosti splácať CPI
Informácie o produkte - Poistenie strojov a technológií All-risk
Informácie o produkte - Povinné zmluvné poistenie PZP
Kooperativa ALLRISK ELEKTRONIKA - Informačný dokument IPID
Kooperativa ALLRISK STROJE - Informačný dokument IPID
Kooperativa KASKO - Informačný dokument IPID
Kooperativa PZP - Informačný dokument IPID
METLIFE CPI - Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach
UniCredit Broker - Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov
UniCredit Broker - Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Uniqa ALLRISK - Informačný dokument IPID
Uniqa - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Uniqa KASKO - Informačný dokument IPID
Uniqa PZP - Informačný dokument IPID
Záznam o rokovaní finančného agenta s klientom

Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Názov dokumentu Typ
Žiadosť o prepoistenie z jednej poisťovne do druhej
Žiadosť o pripoistenie výbavy

Ďalšie dokumenty

Názov dokumentu Typ
Oznámenie poistnej udalosti