Dokumenty na stiahnutie

Uzatvorenie zmluvy o financovaní

Názov dokumentu Typ
Mandát na inkaso v SEPA pre podnikateľov
Mandát na inkaso v SEPA pre spotrebiteľov
Obchodné podmienky pre spotrebiteľa - platné od 1.5.2018
Potvrdenie o príjme žiadateľa
Sprievodca vrátením motocykla
Sprievodca vrátením vozidla
Súhlas so spracúvaním osobných údajov NRKI a SRBI
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ - dotazník
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba (Informácie o ručiteľovi)
Žiadosť o financovanie - právnická osoba - dotazník
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ (Informácie o spolužiadateľovi)
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ
Žiadosť o financovanie - spotrebitelia - dotazník

Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Názov dokumentu Typ
Žiadosť o odklad splátok z dôvodu COVID – spotrebiteľ
Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní
Žiadosť o prenájom predmetu tretej osobe
Žiadosť o zmenu subjektu

Ďalšie dokumenty

Názov dokumentu Typ
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Identifikačné údaje sprostredkovateľov UniCredit Leasing
Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou UniCredit Leasing
Otevírací doba od 19. 10. 2020
Produktový infomanuál pre spotrebiteľa
Reklamácia
Reklamačný poriadok
Sadzobník poplatkov
Sťažnosť
Poriadok pre vybavovanie sťažností
Žiadosť o opätovné vystavenie súhlasu na prehlásenie vozidla
Žiadosť o vykonanie ďalších služieb
Žiadosť o vykonanie zmeny
Žiadosť o zmenu splátkového kalendára

1. Pre odvolanie marketingového súhlasu, prosím, vyplňte príslušný formulár s označením klient poprnavštívte niektorú pobočiek UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 

2. Vyplnený formulár odošlite na túto e-mailovú adresu customercare@unicreditleasing.sk

3. O prijatí Vášho e-mailu a spracovaní požiadavky Vás budeme informovať e-mailom.

Názov dokumentu Typ
Odvolanie marketingového súhlasu pre Dacia Finance - klient
Odvolanie marketingového súhlasu pre Dacia Finance - pobočka
Odvolanie marketingového súhlasu pre Renault Finance - klient
Odvolanie marketingového súhlasu pre Renault Finance - pobočka
Odvolanie marketingového súhlasu pre UniCredit Leasing Slovakia - klient
Odvolanie marketingového súhlasu pre UniCredit Leasing Slovakia - pobočka