Dokumenty na stiahnutie

Uzatvorenie zmluvy o financovaní

Názov dokumentu Typ
Obchodné podmienky pre spotrebiteľa – platné od 1.8.2022
Potvrdenie o príjme žiadateľa
Súhlas so spracovaním osobných údajov – fotografia
Súhlas so spracúvaním osobných údajov NRKI a SRBI
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ - dotazník
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ Harley Davidson
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba (Informácie o ručiteľovi)
Žiadosť o financovanie - právnická osoba
Žiadosť o financovanie - právnická osoba - dotazník
Žiadosť o financovanie - právnická osoba Harley Davidson
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ (Informácie o spolužiadateľovi)
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ
Žiadosť o financovanie – spotrebiteľ Harley Davidson
Žiadosť o financovanie - spotrebitelia - dotazník

Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Názov dokumentu Typ
Žiadosť o odklad splátok z dôvodu COVID – spotrebiteľ
Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní
Žiadosť o prenájom predmetu tretej osobe
Žiadosť o vykonanie zmeny
Žiadosť o zmenu subjektu

Ďalšie dokumenty

Názov dokumentu Typ
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Identifikačné údaje sprostredkovateľov UniCredit Leasing
Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou UniCredit Leasing
Mandát na inkaso v SEPA pre podnikateľov
Mandát na inkaso v SEPA pre spotrebiteľov
Produktový infomanuál pre spotrebiteľa
Reklamácia
Reklamačný poriadok
Sadzobník poplatkov
Sprievodca vrátením motocykla
Sprievodca vrátením vozidla
Sťažnosť
Poriadok pre vybavovanie sťažností
Žiadosť o opätovné vystavenie súhlasu na prehlásenie vozidla
Žiadosť o vykonanie ďalších služieb

Uzatvorenie zmluvy o poistení

Názov dokumentu Typ
Allianz ALLRISK - Informačný dokument IPID
Allianz - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Allianz KASKO - Informačný dokument IPID
Allianz PZP - Informačný dokument IPID
Colonnade GAP - Informačný dokument IPID
Colonnade - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Generali ALLRISK - Informačný dokument IPID
Generali - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Generali KASKO - Informačný dokument IPID
Generali PZP - Informačný dokument IPID
Informácie o produkte - Havarijné poistenie KASKO
Informácie o produkte - Poistenie domácnosti
Informácie o produkte - Poistenie finančnej straty GAP
Informácie o produkte - Poistenie nehnuteľnosti
Informácie o produkte - Poistenie schopnosti splácať CPI
Informácie o produkte - Poistenie strojov a technológií All-risk
Informácie o produkte - Povinné zmluvné poistenie PZP
Kooperativa ALLRISK ELEKTRONIKA - Informačný dokument IPID
Kooperativa ALLRISK STROJE - Informačný dokument IPID
Kooperativa KASKO - Informačný dokument IPID
Kooperativa PZP - Informačný dokument IPID
METLIFE CPI - Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach
UniCredit Broker - Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov
UniCredit Broker - Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Uniqa ALLRISK - Informačný dokument IPID
Uniqa - Informácie o spracúvaní osobných údajov
Uniqa KASKO - Informačný dokument IPID
Uniqa PZP - Informačný dokument IPID
Záznam o rokovaní finančného agenta s klientom

Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Názov dokumentu Typ
Žiadosť o prepoistenie z jednej poisťovne do druhej
Žiadosť o pripoistenie výbavy

Ďalšie dokumenty

Názov dokumentu Typ
Oznámenie poistnej udalosti