Dokumenty na stiahnutie

Uzatvorenie zmluvy o financovaní

Názov dokumentu Typ
Mandát na inkaso v SEPA pre podnikateľov
Mandát na inkaso v SEPA pre spotrebiteľov
Obchodné podmienky pre spotrebiteľa – platné od 1.11.2020
Potvrdenie o príjme žiadateľa
Sprievodca vrátením motocykla
Sprievodca vrátením vozidla
Súhlas so spracúvaním osobných údajov NRKI a SRBI
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ - dotazník
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba
Žiadosť o financovanie - fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba (Informácie o ručiteľovi)
Žiadosť o financovanie - právnická osoba - dotazník
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ (Informácie o spolužiadateľovi)
Žiadosť o financovanie - spotrebiteľ
Žiadosť o financovanie - spotrebitelia - dotazník

Zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu

Názov dokumentu Typ
Žiadosť o odklad splátok z dôvodu COVID – spotrebiteľ
Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní
Žiadosť o prenájom predmetu tretej osobe
Žiadosť o zmenu subjektu

Ďalšie dokumenty

Názov dokumentu Typ
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Identifikačné údaje sprostredkovateľov UniCredit Leasing
Informácia o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou UniCredit Leasing
Otevírací doba od 19. 10. 2020
Produktový infomanuál pre spotrebiteľa
Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů
Reklamácia
Reklamačný poriadok
Sadzobník poplatkov
Sadzobník poplatkov za poskytované služieb UniCredit Leasing
Sťažnosť
Poriadok pre vybavovanie sťažností
Žiadosť o opätovné vystavenie súhlasu na prehlásenie vozidla
Žiadosť o vykonanie ďalších služieb
Žiadosť o vykonanie zmeny
Žiadosť o zmenu splátkového kalendára

1. Pre odvolanie marketingového súhlasu, prosím, vyplňte príslušný formulár s označením klient poprnavštívte niektorú pobočiek UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 

2. Vyplnený formulár odošlite na túto e-mailovú adresu customercare@unicreditleasing.sk

3. O prijatí Vášho e-mailu a spracovaní požiadavky Vás budeme informovať e-mailom.

Názov dokumentu Typ
Odvolanie marketingového súhlasu pre Dacia Finance - klient
Odvolanie marketingového súhlasu pre Dacia Finance - pobočka
Odvolanie marketingového súhlasu pre Renault Finance - klient
Odvolanie marketingového súhlasu pre Renault Finance - pobočka
Odvolanie marketingového súhlasu pre UniCredit Leasing Slovakia - klient
Odvolanie marketingového súhlasu pre UniCredit Leasing Slovakia - pobočka