Poistná udalosť

 

Kliknutim na logo poisťovne sa dostanete priamo na online formulár.

Volanie zo Slovenska:
0800 122 222

Volanie zo zahraničia:
+421 2 4961 5677
Telefón:
+421 2 59 363 111
Volanie zo Slovenska:
0850 111 117

Volanie zo zahraničia:
+421 2 3811 1117
Volanie zo Slovenska: 0850 111 577

Volanie zo zahraničia:
+421 2 5728 1670
Telefón:
+421 55 68 26 222
Telefón:
+421 2 3260 0100