Výročné správy

 

Zverejnenie Výročnej správy a účtovnej závierky UniCredit Leasing Slovakia, a. s. v zmysle § 21 ods. 5 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Výročná správa 2023 Stiahnúť
Výročná správa 2022 Stiahnúť
Výročná správa 2021 Stiahnúť
Výročná správa 2020 Stiahnúť
Výročná správa 2019 Stiahnúť
Výročná správa 2018 Stiahnuť
Výročná správa 2017 Stiahnúť
Výročná správa 2016 Stiahnúť
Výročná správa 2015 Stiahnúť
Výročná správa 2014 Stiahnúť
Výročná správa 2013 Stiahnúť
Výročná správa 2012 Stiahnúť
Výročná správa 2011 Stiahnúť
Výročná správa 2010 Stiahnúť