Financovanie fotovoltických zariadení

Rozšiřujeme portfólio svojich služieb o financovanie fotovoltických zariadení. Radi našim klientom zaistíme financovanie fotovoltických zariadení, ktoré sú určené predovšetkým pre ich vlastnú spotrebu a vďaka ktorým si klienti môžu významne znížiť náklady na elektrickú energiu. Financovanie je určené pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

 

Hlavné výhody financovania fotovoltických zariadení

 • Dĺžka financovania až 10 rokov
 • Financovanie až 100 % investičných nákladov, ktoré pokrývajú napríklad:  
  • fotovoltické panely
  • meniče
  • solárne batérie
  • nosná konštrukcia
  • kabeláž, dodávka, montáž, uvedení do prevádzky
  • náklady na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť počas výstavby

 

Aké sú základné parametre financovania? 

 • Mesačné alebo kvartálne pravidelné anuitné splátky
 • Akontácia od 0 %
 • Štandardné zabezpečenie – zabezpečovací prevod vlastníckeho práva
 • Výhodné poistenie v splátkach

 

Prečo investovať do fotovoltických zariadení?

 • Návratnosť investície: 7 – 8 rokov (pri súčasných trhových cenách elektriny)
 • Životnosť technológie: 20+ rokov
 • Čiastočná sebestačnosť: približne 9 mesiacov v roku s minimálnym alebo so žiadnym odkupom energie zosiete
 • Stabilnejšie plánovanie budúceho cash flow (tok peňazí) – časť nákladov je fixná
 • Energia vyrobená po čase návratnosti predstavuje dodatočný výnos pre spoločnosť
 • Nejčistší zdroj výroby elektrické energie splňajúcí ESG kritériá (Environmental, Social and Corporate Governance = zodpovedné správanie firiem vovzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti a riadeniu rizika)

Chcete sa s nami poradiť o financovaní fotovoltických zariadení alebo máte ďalšie otázky?

Vyžiadajte si ponuku financovania fotovoltických zariadení alebo si dohodniteschôdzku na našom obchodnom mieste.

Žiadosť o finančnú kalkuláciu


Ponuka je len orientačná a nie je návrhom na uzavretie zmluvy.