Výhodné riešenia s podporou dotačných partnerov

Možnosť kombinácie nášho financovania s národnými ale aj európskymi finančnými a garančnými podporami 

 

Vyberte si typ podpory:

EIB financovanie

 • Pre podniky typu SME a MidCap do 3000 zamestnancov
 • Na produkty finančný lízing, úver, operatívny lízing
 • Vhodné pre automobily a motocykle, dopravnú techniku, stroje a zariadenia
 • Logo EIB

Viac

PPA spolupráca

 • podpora pre agro sektor v rámci Programu rozvoja vidieka
 • pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby
 • na produkt úver
 • vhodné pre poľnohospodársku dopravnú techniku, stroje a zariadenia

Viac

MH SR spolupráca

 • podpora v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
 • pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby
 • na produkt úver
 • vhodné pre dopravnú techniku, stroje a zariadenia

Viac