Výhodné riešenia s podporou dotačných partnerov

Možnosť kombinácie nášho financovania s národnými ale aj európskymi finančnými a garančnými podporami 

 

Vyberte si typ podpory:

EIB financovanie

 • Pre podniky typu SME a MidCap do 3000 zamestnancov
 • Na produkty finančný lízing, úver, operatívny lízing
 • Vhodné pre automobily a motocykle, dopravnú techniku, stroje a zariadenia
 • Logo EIB

Viac

PPA spolupráca

 • podpora pre agro sektor v rámci Programu rozvoja vidieka
 • pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby
 • na produkt úver
 • vhodné pre poľnohospodársku dopravnú techniku, stroje a zariadenia

Viac

MH SR spolupráca

 • podpora v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
 • pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby
 • na produkt úver
 • vhodné pre dopravnú techniku, stroje a zariadenia

Viac

Záruka EIF EGF

 • pre mikropodniky, malé, stredné a väčšie podniky do 500 zamestnancov,
 • na produkty finančný leasing a úver,
 • formou štátnej pomoci v režime EGF Dočasný rámec 3.1; Dočasný rámec 3.2 a EGF De Minimis,
 • vhodné pre dopravnú techniku, stroje a zariadenia,
 • platnosť do 31. 12. 2022

Viac

EIF EU Invest Garancia

 • Garancia na financovanie vo výške až 50%,
 • Pre podniky typu SME a Small Mid Cap do 500 zamestnancov,
 • Na produkty finančný lízing a úver,
 • Vhodné pre dopravnú techniky, stroje a zariadenia,
 • Platnosť do Apríla 2025

EIF EU Invest Garancia

Viac