PPA spolupráca

 

Spolupráca s PPA
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (ďalej len „UCL SK“), má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) v rámci Programu rozvoja vidieka.   

Spolufinancovania s PPA
PPA poskytuje možnosť získať nenávratný finančný príspevok na akceptované investície vo forme projektových podpôr. Vhodnosť žiadateľa, ako aj vhodnosť investície posudzuje a vyhodnocuje PPA v zmysle platných pravidiel. Bližšie informácie o poskytovanej projektovej podpore PPA môžete nájsť na PPA webovej stránke https://www.apa.sk/.

Úver od UCL SK
UCL SK poskytuje možnosť financovania prostredníctvom úveru na poľnohospodársku techniku, ktorá je predmetom žiadosti o Projektovú podporu PPA v rámci Programu rozvoja vidieka.

Aké sú výhody pre vaše podnikanie?

  • Môžete získať financovanie s cieľom vlastníctva predmetu a získania podpory od PPA.
  • Môžete si naplánovať vám vyhovujúcu frekvenciu alebo priebeh splácania s ohľadom na svoj cash-flow.
  • Máte možnosť investovať do svojho podnikania bez negatívneho vplyvu na svoju likviditu alebo cash-flow.

V prípade záujmu sa, prosíme, obráťte na naše pobočky a spoločne prediskutujeme vhodnosť financovania úveru s podporou PPA pre vašu spoločnosť.