MH SR spolupráca

 

Spolupráca s MH SR
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (ďalej len „UCL SK“), má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  

MH SR nenávratný finančný príspevok
MH SR poskytuje možnosť získať nenávratný finančný príspevok na investície prostredníctvom štrukturálneho fondu EÚ. Vhodnosť žiadateľa, ako aj vhodnosť investície posudzuje a vyhodnocuje MH SR v zmysle platných pravidiel. Bližšie informácie o poskytovanej podpore MH SR môžete nájsť na MH SR webovej stránke https://www.mhsr.sk/ a https://www.opii.gov.sk/.

Úver od UCL SK
UCL SK poskytuje možnosť financovania prostredníctvom úveru na investície, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu MH SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Aké sú výhody pre vaše podnikanie?

  • Môžete získať financovanie s cieľom vlastníctva predmetu a získania podpory od MH SR.
  • Môžete si naplánovať vám vyhovujúcu frekvenciu alebo priebeh splácania s ohľadom na svoj cash-flow.
  • Máte možnosť investovať do svojho podnikania bez negatívneho vplyvu na svoju likviditu alebo cash-flow.

V prípade záujmu sa, prosíme, obráťte na naše pobočky a spoločne prediskutujeme vhodnosť financovania úveru s cieľom získania dotácie MH SR pre vašu spoločnosť.