EIF EU Invest Garancia

 

EIF EU Invest  Garancia

Nová spolupráca s EIF na programe EU Invest

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (ďalej „UCL“), v apríli 2023 podpisom novej garančnej zmluvy pokračuje v spolupráci s Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“; www.eif.org) v rámci programu EU Invest. Tento program je z časti pokračovaním úspešného už ukončeného programu EIF InnovFin.

V rámci EU Invest poskytujeme garanciu spolu so zvýhodneným financovaním na automobily, dopravnú techniku, stroje a zariadenia so zárukou EIF. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím náš útvar Korporátne financovanie alebo pobočky.

Kto je Európsky Investičný Fond?

EIF je špecializovaný poskytovateľ rizikového financovania v prospech malých a stredných podnikov v celej Európe s pozitívnym ratingom na kapitálových trhoch (AAA). Je súčasťou skupiny European Investment Bank. Cieľom EIF je  pomocou cielených finančných produktov zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financiám. Bližšie informácie týkajúce sa EIF  môžete nájsť na EIF web stránke (www.eif.org).

Čo je garancia EIF EU Invest?

EU Invest je zameraný na rôzne oblasti, v rámci ktorých EIF v spolupráci s UCL poskytuje garanciu vo výške 50% financovanej hodnoty / výšky úveru. Oblasti, ktoré pokrýva UCL sú:

Inovácia a Digitalizácia

Vhodnou investíciou je napríklad investícia do produkcie, vývoja alebo implementácie výrobku, procesu alebo služby, ktoré sú inovatívne voči trhu na ktorom pôsobíte a kde existuje riziko obchodné, technologické alebo priemyselné zlyhanie. Úplný zoznam akceptovaných investícií / kritérií je dostupný na našej web stránke Dokumenty na stiahnutie.

Kultúra a Kreativita

Vhodnou investíciou je napríklad investícia poskytnutá pre klientov, ktorých podnikateľská činnosti je zameraná práve v tejto oblasti, čo je v súlade aj s NACE kódom klienta podľa EU štandardov. Úplný zoznam akceptovaných investícií / kritérií je dostupný na našej web stránke Dokumenty na stiahnutie.

Udržateľnosť

Vhodnou investíciou je napríklad investícia do elektromobilu, fotovoltaiky, nabíjacích staníc. Úplný zoznam akceptovaných investícií / kritérií je dostupný na našej web stránke Dokumenty na stiahnutie.

Kto môže žiadať o garanciu EIF EU Invest?

  • Malý a stredný podnik (ďalej aj „SME“) so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 250 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním)
  • Podnik so strednou kapitalizáciou (ďalej aj „Small MidCap) so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 500 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním)
  • Verejný Podnik so strednou kapitalizáciou (ďalej aj „Small Public“) so sídlom v členskom štáte EÚ s menej než 500 zamestnancami v rámci skupiny (konsolidované dáta pred financovaním); iba pre oblasť Kultúra a Kreativita

Obmedzenia

  • Zakázané predmety – vo všeobecnosti sú zakázané predmety – dopravné prostriedky, ktoré majú CO2 vyššie než 50% z referenčnej hodnoty v zmysle pravidiel Parížskej dohody na CO2.
  • Zakázané činnosti – takmer všetky hospodárske odvetvia je možné financovať s výnimkou niektorých medzi ktoré patrí napríklad výroba zbraní a streliva, armáda, vojenské alebo policajné vybavenie a infraštruktúra, vybavenie alebo infraštruktúra obmedzujúca práva a slobodu jednotlivca, hazardné hry, tabakový priemysel a iné. Bližšie informácie sú na našej web stránke Dokumenty na stiahnutie.
  • Zakázané obchody – medzi zakázané obchody patria transakcie, ktoré podporujú nežiadúce aktivity ako sú napríklad odsoľovanie, manipulácia so skládkovým plynom a CO2 alebo aktivity pri ktorých nie sú splnené podmienky na kúrenie/chladenie, projektové financovanie a iné. Bližšie informácie sú na našej web stránke Dokumenty na stiahnutie.

Aké sú výhody pre Vaše podnikanie?

  • Môžete získať zvýhodnené financovanie bez ďalšieho osobného zabezpečenia
  • Môžete získať financovanie aj v prípade zníženej úveryschopnosti
  • Máte možnosť investovať do Vášho podnikania bez negatívneho vplyvu na Vašu likviditu alebo cash-flow

V prípade EIF EU Invest garancie súhlasíte, že (a) na základe adekvátneho oznámenia umožníte zástupcom EIF vykonať kontrolu miest, zariadení a práce, ktoré súvisia so zábezpekou (b) na základe žiadosti EIF naša spoločnosť môže poskytnúť akékoľvek informácie o Vašom podniku.

Garancia EIF EU Invest je poskytnutá prostredníctvom našej spoločnosti na základe preskúmania žiadosti, splnenia UCL a EIF podmienok a následnej  akceptácie financovania.

V prípade záujmu sa prosím obráťte na náš útvar Korporátne financovanie alebo pobočky a spoločne prediskutujeme vhodnosť EIF EU Invest garancie pre Vašu spoločnosť.