Havarijné poistenie

 

Každodenný život prináša rôzne nepredvídateľné udalosti. Môžeme sa stať účastníkom dopravnej nehody alebo nám môže automobil niekto jednoducho ukradnúť. Preto sa treba na tieto nástrahy vopred pripraviť.

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou udalosťou, ktorou môže byť havária, živelná udalosť, krádež, lúpež, vandalizmus, zrážka alebo stret vozidla so zverou. Klient si môže na základe uvedeného vybrať typ poistného krytia, ktoré mu najviac vyhovuje.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v tomto prípade nestačí, pretože zabezpečuje len úhradu škody, ktorú vodič vozidla spôsobil tretej osobe.

Pri  financovaní prostredníctvom finančného alebo operatívneho lízingu alebo úveru je havarijné poistenie podmienkou zmluvy. Po dobu poistenia si tak môžete byť istý, že vozidlo ktoré splácate si budete môcť plnohodnotne užívať aj v prípade nepriaznivých okolností. Vyberieme pre vás najvýhodnejšiu ponuku spomedzi našich zmluvných partnerov.

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.