Poistenie finančnej straty GAP

 

Poistenie vás chráni v prípade krádeže alebo totálnej škody vozidla, ak poisťovňa rozhodne o likvidácii poistnej udalosti formou totálnej škody. Poistenie kryje finančný rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla, resp. trhovou cenou vozidla v čase dojednania poistenia a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti (totálna škoda, odcudzenie), prípadne pri zvolenom produkte poistenie môže kryť aj spoluúčasť (je to hodnota, ktorou ste sa podieľali na poistnej udalosti plnenej z havarijného poistenia).

Podmienkou plnenia z poistenia GAP je predchádzajúce plnenie z havarijného poistenia.

V prípade financovania vozidla prostredníctvom finančného, operatívneho lízingu alebo úveru vám vyberieme najvýhodnejšiu ponuku spomedzi našich zmluvných partnerov.

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.