Poistenie schopnosti splácať

 

Poistenie schopnosti splácať je produkt, ktorý Vám zabezpečí schopnosť splácať splátky úveru/lízingu/splátkového predaja i v prípade neočakávaných udalostí, ktorými sú: úplná trvalá invalidita, úplná dočasná invalidita spôsobená v dôsledku choroby alebo úrazu (dlhodobej pracovnej neschopnosti), prípadne až strata života, ako aj nedobrovoľná strata zamestnania.

Keďže nikdy neviete, čo vám život prinesie, je výhodné zabezpečiť si predmet financovania aj pre prípad straty príjmu, z ktorého uhrádzate splátky a ponechať tak financovanie vašich splátok, resp. celého nesplateného dlhu na poisťovňu.

Hlavnou výhodou je, že vám poistenie umožní ponechať si predmet financovania aj v prípade uvedených nepriaznivých životných situácií.

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.