Poistenie strojov a technológií ALL risk

 

Súčasťou vášho podnikania môžu byť rôzne nepredvídateľné negatívne udalosti. Stroje a technológie sú štandardne poistené proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku živelných udalostí, lomu stroja, vandalizmu a odcudzenia. Súčasťou krytia je aj poistenie elektroniky v prípade elektronických častí stroja, rovnako ako aj riziko havárie pri mobilných strojoch. Poistné krytie sa vzťahuje na miesto sídla spoločnosti, prípadne na miesto prevádzky stroja. Poistenie prenosných zariadení a poistenie mobilných strojov sa štandardne vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

V prípade financovania strojov a technológií prostredníctvom finančného, operatívneho lízingu alebo úveru vám vyberieme najvýhodnejšiu ponuku spomedzi našich zmluvných partnerov.

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.