Povinné zmluvné poistenie

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zabezpečuje úhradu škody, ktorú vodič motorového vozidla spôsobil svojím vozidlom na majetku alebo zdraví tretích osôb (inému účastníkovi nehody, na verejnom majetku alebo inom majetku). Keďže ide o povinné zmluvné poistenie a povinnosť uzavrieť poistenie ukladá zákon, každý motorista je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou vozidla.

V prípade financovania vozidla prostredníctvom finančného, operatívneho lízingu alebo úveru vám vyberieme najvýhodnejšiu ponuku spomedzi našich zmluvných partnerov.

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.