Finančný lízing

Poskytneme vám širokú škálu možností na nastavenie výšky vašich splátok presne tak, ako potrebujete.

 

 Kedy je vhodné zvoliť finančný lízing?

 • Je vhodný spôsob financovania pre tých, ktorí chcú mať nárok na odpočet DPH pravidelne z každej uhradenej splátky financovania. 
 • Je vhodný pre podnikateľov aj spotrebiteľov. 
 • Využiť ho môžete na kúpu nových alebo jazdených vozidiel či motocyklov. 
 • Vlastníkom predmetu je lízingová spoločnosť, nevyžadujeme žiadne zabezpečenie.
 • Nízka počiatočná investícia na začiatku financovania. 
 • Rýchle vybavenie žiadosti o financovanie priamo u predajcu kde vozidlo kupujete. 
 • Výhodné poistenie počas celej doby trvania financovania. 
 • Garantovaná výška splátok počas celej doby financovania. 
 • Široká ponuka financovania v rámci špeciálnych predajných kampaní s akčným úrokom.

 

 

Vyberte si produkt šitý na mieru vašim potrebám.

Financovanie s poslednou flexibilnou splátkou (PCP)

PCP je jedinečný spôsob financovania s pevnými mesačnými splátkami a flexibilnou poslednou splátkou s rôznymi možnosťami ukončenia financovania na konci splátkového obdobia.

Na začiatku si sami nastavíte výšku akontácie, dĺžku splácania a výšku poslednej splátky, čím môžete výrazne znížiť pravidelnú mesačnú splátku financovania.

Financovanie je vhodné pre spotrebiteľov aj pre podnikateľov na obstaranie nových osobných alebo úžitkových vozidiel do 3,5 t. 

 

Hlavné výhody PCP

 • Jednoducho si nastavíte parametre financovania tak, aby výška mesačnej splátky vrátane poistenia vyhovovala vašim možnostiam.
 • Môžete jazdiť stále v novom vozidle a zároveň nemusíte riešiť otázku, ako sa vysporiadať so starým vozidlom.
 • Máte možnosť rozhodnúť o spôsobe ukončenia zmluvy až v priebehu financovania. 

Ako PCP funguje? 


Na začiatku si zvolíte:

 • Výšku akontácie už od 0 % pre podnikatelov, od 10% pre spotrebiteľov.
 • Dĺžku splácania podľa vašich potrieb (spravidla 36 – 60 mesiacov).
 • Predpokladaný ročný nájazd kilometrov a poslednú flexibilnú splátku. Pokiaľ na konci financovania prekročíte dohodnutý ročný nájazd, nemusíte sa o nič starať. Predpokladaný nájazd kilometrov slúži predovšetkým k stanoveniu poslednej flexibilnej splátky na začiatku zmluvy a skutočný nájazd má vplyv iba na stanovenie odkupnej ceny vozidla, pokiaľ si túto možnosť na konci zmluvy zvolíte.

Pred koncom financovania sa rozhodnete pre jednu z možností:

 • Doplatíte poslednú flexibilnú splátku a vozidlo si ponecháte.
 • Poslednú splátku vám rozložíme podľa vašich potrieb do ďalších splátok.
 • Vozidlo od vás odkúpi autorizovaný dealer, ktorý za vás uhradí poslednú flexibilnú splátku a zvyšnú časť môžete použiť ako akontáciu na vaše nové vozidlo, takže môžete mať stále nové vozidlo za výhodných podmienok.
 • Vozidlo vrátite UniCredit Leasing, poslednú flexibilnú splátku neplatíte. 


Navštívte svojho autorizovaného predajcu, opýtajte sa ho na možnosť financovania s poslednou flexibilnou splátkou alebo si dohodnite schôdzku na obchodnom mieste UniCredit Leasing.

Žiadosť o finančnú kalkuláciu

 


 

Ponuka je len orientačná a nie je návrhom na uzavretie zmluvy.

Reprezentatívny príklad

Pri financovaní vozidla Ford Focus 1,5 TDCi EcoBlue Active s obstarávacou cenou 26 000,- EUR prostredníctvom finančného lízingu s akontáciou 10%, s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 5,99%  p.a. na 36 mesiacov, pri financovanej hodnote  23 400,- EUR zaplatíte 35 mesačných splátok vo výške 458,98,- EUR, 35 mesačných splátok havarijného a povinného zmluvného poistenia v poisťovni Generali vo výške 70,08,- EUR (HAV 56,33,- EUR + PZP 13,75,- EUR), resp. 35 mesačných splátok s havarijným a s povinným zmluvným poistením vo výške 529,06,- EUR a poslednú navýšenú splátku vo výške 10 400,- EUR, resp. 10 470,08,- EUR s havarijným a s povinným zmluvným poistením.

Poplatok za spracovanie obchodného prípadu bude 0,- EUR, predajná cena vozidla bude 1,20,- EUR, poplatok pri riadnom ukončení  lízingovej zmluvy bude 60,- EUR a RPMN pre splátku s havarijným poistením bude 10,63%.  Celková čiastka ktorú 36 splátkami zaplatíte, bude vo výške 26 464,30,- EUR, resp. 28 987,18,- EUR s havarijným a s povinným zmluvným poistením. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností: (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 30.000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (podmienka max. ročného nájazdu 30.000 km a technického stavu vozidla v súlade so Sprievodcom  vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti  UniCredit Leasing Slovakia, a.s. https://www.unicreditleasing.sk/sk/Poradime-vam/Zmluvy/Odovzdanie-vozidla).

Finančný lízing s pravidelným splácaním

 • Je vhodný pre spotrebiteľov aj podnikateľské subjekty k financovaniu nových aj jazdených automobilov vrátane motocyklov.
 • Možnosť uzatvoriť zmluvu aj bez administratívneho poplatku a bez akontácie.
 • Variabilná doba financovania až na 84 mesiacov.
 • Široká ponuka financovania v rámci špeciálnych predajných kampaní.
 • Možnosť pravidelných, rovnomerných mesačných splátok ako aj nepravidelných výročných splátok.
 • Rýchle vystavenie ponuky a schválenie žiadosti o financovanie priamo u predajcu automobilov.
 • Odkup na konci doby financovania za symbolickú sumu.

Žiadosť o finančnú kalkuláciu