Operatívny lízing

Moderné a ekonomicky výhodné riešenie financovania a správy strojov a zariadení pre stredné a veľké firmy.

 
  • Bez záujmu stroj alebo zariadenie vlastniť
  • Už od 12 mesiacov
  • Prenájom za výhodných podmienok
  • Platba mesačne alebo štvrťročne
  • Poistenie v splátkach nájomného
  • Možnosť servisných služieb v splátkach nájomného po dohode s dodávateľom predmetu
  • Mimosúvahové financovanie
  • Vysoká stabilita cash flow
  • Zníženie investičných nákladov
  • Účtovanie u prenajímateľa

Žiadosť o finančnú kalkuláciu