Úver

Odporúčame pre poľnohospodársky sektor, v ktorom je možné využiť čerpanie fondov z operačného programu Program rozvoja vidieka.

 
  • Okamžité vlastníctvo
  • Variabilná doba financovania
  • Výška úveru až do 100% obstarávacej ceny
  • Možnosť odkladu splátok
  • Sezónne splátky prispôsobené podľa sezónnosti vášho podnikania
  • Voľba fixných alebo variabilných splátok
  • Mesačné a štvrťročné platby financovania
  • Možnosť dojednania výhodného poistenia

Žiadosť o finančnú kalkuláciu