Mimoriadne ukončenie zmluvy

 
  1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní
  2. Vyplnené tlačivo nám zašlite emailom na: info@unicreditleasing.sk
  3. Tlačivo môžete priniesť i osobne, na niektorú z našich pobočiek, či poslať poštou na adresu:

    UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
    Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
  4. Zašleme vám poštou informácie o vyúčtovaní predčasného ukončenia zmluvy
  5. Ak vyčíslenú sumu akceptujete, vystavíme zmluvnú dokumentáciu a podpíšeme Dohodu o predčasnom ukončení financovania, respektíve v prípade úverového financovania Dohodu o predčasnom splatení úveru.