Prenájom vozidla tretej osobe

Vozidlo môžete dať do užívania tretej osobe/subjektu. Musí to však byť po schválení našou spoločnosťou. Zodpovedným voči UniCredit Leasing naďalej ostáva zákazník uvedený na lízingovej zmluve.

 
  1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o prenájom predmetu tretej osobe
  2. Vyplnené tlačivo nám zašlite emailom na: info@unicreditleasing.sk
  3. Tlačivo môžete priniesť i osobne, na niektorú z našich pobočiek, či poslať poštou na adresu:

    UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
    Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
  4. Podmienkou prijatia žiadosti je vyrovnanie všetkých vašich záväzkov voči našej spoločnosti.
  5. Vašu žiadosť spracujeme a v prípade ak je všetko v poriadku, nebudeme vás spätne kontaktovať.