Riadne ukončenie lízingovej zmluvy

 

Finančný lízing

  1. Základnou podmienkou riadneho ukončenia zmluvy je vyrovnanie všetkých pohľadávok voči našej spoločnosti.
  2. Na začiatku mesiaca poslednej splátky vám zašleme poštou všetky inštrukcie a podmienky ukončenia zmluvy.
  3. Zmluvu o prevode je možné podpísať až po ukončení lízingovej zmluvy a až po uhradení poslednej splátky.
  4. Zmluvu o prevode môžete podpísať i doma a zaslať nám ju poštou.

Úverové financovanie

  1. V prípade úverového financovania sa zmluva ukončuje automaticky. Z vašej strany niesú potrebné žiadne kroky.
  2.  Automaticky vám po zaplatení poslednej splátky úveru zašleme potvrdenie o jej prijatí.

Operatívny lízing

  1. Základnou podmienkou riadneho ukončenia zmluvy je vyrovnanie všetkých pohľadávok voči našej spoločnosti.
  2. Zmluva sa končí vrátením vozidla našej spoločnosti.
  3. V prípade že bolo vozidlo nadmerne opotrebované, vyčíslime hodnotu nadmerného opotrebenia a vyzveme vás na jej zaplatenie. Zmluva je automaticky ukončená uhradením tejto čiastky.
  4. V prípade ak máte záujem o odkúpenie vozidla, dohodneme si podmienky odkupu - najmä vyčíslime hodnotu vozidla - a pripravíme odkupnú zmluvu.