Zmena kontaktných údajov

Ak potrebujete zmeniť meno, trvalú alebo korešpondenčnú adresu,
či iné kontaktné údaje uvedené na vašej zmluve.

 
  1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o vykonanie zmeny
  2. Vyplnené tlačivo nám zašlite emailom na: info@unicreditleasing.sk
  3. Tlačivo môžete priniesť i osobne, na niektorú z našich pobočiek, či poslať poštou na adresu:

    UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
    Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
  4. S výnimkou zmeny korešpondenčnej adresy k žiadosti pripojte i fotokópiu dokladu, ktorý preukazuje pravdivosť zadaných údajov (občiansky preukaz, výpis z obchodného registra atď.)
  5. Vašu žiadosť spracujeme a v prípade ak je všetko v poriadku, zmeny uplatníme automaticky. Spätne vás budeme kontaktovať len v prípade nejasností.