Výhodné riešenia s podporou dotačných partnerov

Možnosť kombinácie nášho financovania s národnými ale aj európskymi finančnými a garančnými podporami 

Vyberte si typ podpory:

EIB financovanie

  • Pre podniky typu SME a MidCap do 3000 zamestnancov
  • Na produkty finančný lízing, úver, operatívny lízing
  • Vhodné pre automobily a motocykle, dopravnú techniku, stroje a zariadenia
  • Logo EIB

Viac

EIF garancia

  • Pre podniky typu SME a MidCap do 3000 zamestnancov
  • Na produkty finančný lízing a úver
  • Vhodné pre dopravnú techniku, stroje a zariadenia

Viac

CEB financovanie

  • Pre podniky typu SME pri tvorbe a udržiavaní pracovných miest
  • Pre verejné, súkromné, zmiešané podniky a samosprávu v rámci zlepšovania životných podmienok v mestských a vo vidieckych oblastiach
  • Na produkty finančný lízing, úver, operatívny lízing, vhodné pre automobily a motocykle, dopravnú techniku, stroje a zariadenia

Viac